סוגי אביזרים
מטענים וכבלים (1)

תחנת עגינה חיבור type c